text here....

FACULTY

Dr. Deepak Joshi

Executive Director, SiB, IIT Delhi

Dr. Harpal Singh

Co-PI SiB, IIT Delhi

Dr. Purnima Sharma – MD

BCIL

Dr. Sandeep Singh

 Executive Director, SIB AIIMS New Delhi

Dr. Saurabh Gupta

 Co-Investigator SiB, AIIMS New Delhi

Nitin Sisodia

Fellowship Director

SIB – Advisors

  • Dr. Balram Bhargava – Chief of Cardiothoracic Centre, AIIMS, New Delhi. Former Secretary, DHR & DG – ICMR
  • Dr. M. Srinivas – Director, AIIMS, New Delhi
  • Dr. Rangan Banerjee – Director, IIT Delhi

INDIA FELLOWS (2008- 2022)

2008-2009

Amit Sharma

Nishith Chasmawala

Jayant S. Karve

Srinivas Kiran Jaggu

Dr. Darshan Nayak

Pulin Raje

Dr. Asokan. T

Dr. Rahul Ribeiro

2010-2011

Nitin Sisodia

Pushkar Ingale

Ritu Kamal

Dr. Gita Handa

Dr. Avijit Bansal

Ayesha Chaudhary

Mridusmita Choudhury

Chinmay Deodhar

2012-2013

Siraj Bagwan

Dr. Jonathan Pillai

Dr. Jagdish Chaturvedi

Siddhartha Joshi

Anirudh Chaturvedi

Balaji Teegala

Abhinav Ramani

Dr. Prashant Jha

2014-2015

sohail gupta

Dr. Deevish N. D

pranav chopra

Neeraj Kumar

Dr. Harsh Sheth

Debayan Saha

Shashi Ranjan

2016-2017

Manisha Laroia

Neelarnab Dutta

Shivani Gupta

Suteerth Tripathi

Dr. Manasi Kulkarni

Gunjanbhai Patel

Krupakar Pasala

M. V. Krishnakanth

Priyankar Shivhare

2018-2019

Aniket Kulkarni

Asish Mohandas

Deepika Dixit

Karthik P. B

Nirmal Kumar

Ashutosh Patra

Dr. Gaurav Gummaraju

Rakesh Patel 

Jaskirat Kaur

Karan Bhatt

Praveen Kumar

Sugat Ingle

Vaishnavi GVS

2020-2021

Arun T. R

Balamurugun S

Dr. Aadil Khan

Dr. Lahari

Naveen KT

Rajat Bansal

Rajat Saini

Abhijith Unni

Apurba Mondal

Dr. Gowtham Verma

Harikrishnan M

Hriushikesh Wadekar

Manikanda Balajee T

Sridhar P

Kaushal Kothari

INTERNATIONAL FELLOWS

2015-2016

Taihei Fujii

Shairah Radzi

Adrian Lowry

Bree Anne Davide

Brodie Lingard

Roshan Gurung

2017-2018

Drew Martin

Tomohiko Kisaka

Yasuyuki Matsuura

Management Team

Rajani Sethi

Programme Manager

Bijesh Kumar

Attendant

AIIMS Mentors

Dr. A.B. Dey

 

Dr. Chitra Sarkar

 

Dr. Hitender Gautam

 

Dr. M. V. Padma

 

Dr. Peush Sahni

 

Dr. Rakesh Lodha

 

Dr. Rohit Bhatia

 

Dr. A.K.Deorari

 

Dr. Bhavuk Garg

 

Dr. J.B. Sharma

 

Dr. Maneesh Singhal

 

Dr. Pramod Garg

 

Dr. Ramesh Aggarwal

 

Dr. S. C. Sharma

 

Dr. Amit Gupta

 

Dr. Gita Handa

 

Dr. Kapil Sikka

 

Dr. Neerja Bhatla

 

Dr. Pradeep Sharma

 

Dr. Rajesh Khadgawat

 

Dr. S.K. Acharya

 

Dr. Anoop Saraya

 

Dr. Govind Makharia

 

Dr. Karan Madaan

 

Dr. Nikhil Tandon

 

Dr. Praveen Agagrwal

 

Dr. Renu Dhingra

 

Dr. Harpreet Singh

 

Dr. Arun Kr. Gupta

 

Dr. G.P. Singh

 

Dr. L.R. Murmu

 

Dr. Nitish Naik

 

Dr. Puneet Misra

 

Dr. Renu Sinha

 

Dr. Sanjeev Bhoi

 

IIT Delhi Mentors

Dr. B.R.Mehta

 

Dr. Sudipto Mukherjee

 

Dr. Arnab Chanda

 

Dr. Naresh V. Datla

 

Dr. Sasidhar Kondaraju

 

Dr. Anil Wali

 

Dr. Supreet Singh B.

 

Dr. Deepak Joshi

 

Dr. Subhra Datta

 

Dr. Saakshi Dhanekar

 

Dr. Alok Ray

 

Dr. Naresh Bhatnagar

 

Dr. Anup Singh

 

Dr. Devendra Dubey

 

Dr. Ravikrishnan E.

 

Dr. P. V. M. Rao

 

Dr. Nomesh Bolia

 

Dr. Dinesh K.

 

Dr. Amit Gupta

 

Dr. Sourabh Ghosh

 

Dr. Shouri Chatterjee

 

Dr. Neetu Singh

 

Dr. Jayanta B.

 

Dr. Jitendra P. Khatait

 

Industry Advisors

 

Mr. Biten Kathrani

 

Mr. Yashdeep Kumar

Mr. Ravi Kaushik

Ms. Deepanwita C.

Mr. Aditya Ajmera

Mr. Ajay Pitre

 

Mr. Probir Das

Mr. Gurmit Singh

 

 

Collaborative Universities

  • Hiroshima University, Japan
  • Queensland University of Technology, Australia
  • Tottori University, Japan
  • Stanford University, USA